Опис результатів семінару 

«Перспективи розвитку соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІД у діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та регіональних осередків ЛСПУ в контексті процесу децентралізації

Семінар проведено 23 грудня 2014 р ВГО «Ліга соціальних працівників України» у партнерстві з Мінсоцполітики за фінансової підтримки Проекту покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні. Місце проведення семінару м. Київ (вул. Фролівська 1/6).

Учасниками семінару були: представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (8 осіб), управлінь праці та соціального захисту населення (4 особи), служб у справах дітей (5 осіб), керівники територіальних центрів (3 особи), профільних департаментів Мінсоцполітики (5 осіб), представники ПРООН в Україні (3 особи), представник проекту «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні», ПБО «Надія і житло для дітей в Україні» (1 особа), Партнерство «Кожній дитині» (1 особа), ВГО «Ліги соціальних працівників України» (1 особа). Загальна кількість учасників – 32 особи.

Основною метою семінару було формування єдиних підходів та бачення щодо шляхів оптимізації управління системи соціального захисту на місцевому рівні, а також розробка та впровадження оптимальної моделі надання соціальних послуг та соціальної допомоги вразливим групам населення в територіальних громадах в контексті процесів децентралізації влади.

Завданням семінару було:

1Презентувати таобговорити різні моделі (підходи) організації надання соціальних послуг та соціальної допомоги в територіальній громаді в контексті децентралізації влади. Визначити оптимальну модель організації надання соціальних послуг та соціальної допомоги в територіальній громаді в контексті децентралізації влади.

2. Підготувати пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення впровадження оптимальної моделі надання соціальних послуг та соціальної допомоги вразливим категоріям в територіальній громаді в контексті децентралізації влади.

 Під час семінару було презентовано різні моделі організації надання соціальних послуг та соціальної допомоги в територіальній громаді та проінформовано про стан проблем та перспективи розвитку центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді в Україні щодо соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІД в контексті процесу децентралізації. Матеріали, які обговорювались роздано в ході презентацій, додаються.

За результатами представленої інформації, роботи в групах проведено обговорення щодо можливої структури управління сферою соціального захисту на різних рівнях та сформовано пропозиції щодо оптимізації системи управління соціальною сферою в контексті процесу децентралізації.

За результатами обговорення, учасники семінару внесли наступні пропозиції:

 1. Розробка та затвердження стандартного пакету надання соціальних послуг (гарантовані послуги державою). При затверджені пакету послуг на місцях, попереднє вивчення та врахування потреб кожної громади, сімей за місцем проживання в особливих соціальних послугах.
 2. Формування міждисциплінарної моделі взаємодії на місцях з метою об’єднання ресурсів громади.
 3. Вдосконалення нормативно-правової бази з врахуванням методики «ведення випадку» та впровадження оптимальної моделі надання соціальних послуг та соціальної допомоги вразливим категоріям за місцем їх проживання.
 4. Формування, на всіх рівнях управління соціальною сферою, моделі соціальної роботи дружньої до сім’ї та прийняття відповідних рішень на основі проведеної оцінки за методикою «ведення випадку».
 5. Розробка та прийняття на державному рівні соціальних стандартів для дітей і сімей, для різних категорій населення.
 6. Забезпечення впровадження механізму соціального замовлення.
 7. Відновлення діяльності фахівців із соціальної роботи за місцем проживання (передбачення фінансування на місцевому рівні) з функціями раннього виявлення дітей і сімей в СЖО, здійснення оцінки безпеки/потреб, формування плану і залучення мультидисциплінарної команди щодо надання соціальних послуг, за необхідності здійснення супроводу дітей і сімей в СЖО.
 8. Забезпечення закріплення на обласному рівні за обласними ЦСССДМ функцій здійснення постійно-діючих курсів підвищення кваліфікації для працівників соціальної сфери (ЦСССДМ, ССД, Терцентрів, УПСЗН, НГО).
 9. Підготовка ризиків щодо впровадження розроблених та затверджених моделей управління сферою соціального захисту.
 10.  Визначити та нормативно закріпити, що основними надавачами соціальних послуг є: ЦСССДМ, Терцентри та НГО.
 11.  Вивчення питання управління соціальними послугами та соціальною допомогою вразливим категоріям клієнтів на різних рівнях (центральному, обласному, місцевому), та визначення відповідей щодо питань: «хто управляє», «хто замовляє», «хто контролює».

 

 Таким чином, проведення даного семінару сприяло аналізу ситуації щодо надання соціальних послуг та соціальної допомоги вразливим категоріям, розуміння питань у забезпечені управління сферою соціального захисту на різних рівнях та сприяло напрацюванню пропозицій в цьому напрямку. А також, дало можливість вивчити та розглянути зміни, які відбудуться в системі надання соціальних послуг в територіальній громаді в контексті децентралізації відповідно до презентованої та обговореної з учасниками семінару моделі організації надання соціальних послуг та соціальної допомоги дітям, молоді сім’ям, в тому числі які живуть з ВІЛ/СНІД.

Фотографії з семінару.