Інформація про результати діяльності ГО «ЛСПУ»

 

Термін впровадження

Назва проекту, завдання, результати

квітень –грудень 2012

 Проект «Удосконалення соціальної допомоги в Україні»  надання консультативних послуг  з питань вдосконалення соціального супроводу вразливих сімей в Україні за фінансової підтримки Світового банку.

Завдання:надання консультативних послуг з питаньвдосконалення соціального супроводу вразливих сімей в Україні;

  Результати впровадження проекту:

* розроблено прикладну модель організації соціального супроводу;

*здійснено пілотне впровадження моделі організації соціального супроводу в Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській областях;

*підготовлено проекти нормативно-правових актів  щодо оплатних  та безоплатних робіт;

*підготовлено  проекти нормативно-правових актів  щодо запровадження соціального супроводу вразливих сімей.

грудень 2012 – серпень 2015

   Проект «Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною» за фінансової підтримки Європейської комісії.

 

Мета проекту: створення умов для успішного повернення до роботи батьків і матерів після відпустки по догляду за дитиною, розробка моделі реінтеграції батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною для підприємств усіх форм власності.

Результати впровадження проекту:

озроблено  модель реінтеграції батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною для підприємств усіх форм власності.  До її розробки залучалися  представники державних та місцевих органів влади, профспілок, роботодавців та НУО, що працюють у відповідній сфері. Модель  розроблено  відповідно до потреб матерів і батьків, які повертаються до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною.  В основу Моделі лягли «Дослідження щодо міжнародних та українських практик повернення батьків після відпустки по догляду за дитиною; потреб батьків та потреб батьків  та потреб та можливостей роботодавців при поверненні батьків до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною»;

* розроблено програми тренінгів  про Модель реінтеграції для чотирьох цільових групп: батьків, держслужбовців, роботодавців та представників профспілок. Для проведення тренінгів було розроблено посібник щодо гармонізації професійного та сімейного життя, підготовлено національних тренерів.

*  апробовано  та запроваджено  модель реінтеграції  у шести пілотних регіонах: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях та у м. Києві.

* проведено конкурс соціальної реклами «Сім’я і робота – наша турбота».

 

 

Грудень 2013 –

серпень 2014

Проект щодо надання консультаційні послуги з «Розробки регіонального плану заходів щодо трансформації інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» впроваджувався  ЛСПУ в Консорціумі з МБО «Партнерство «Кожній дитині»  на замовлення Мінсоцполітики та за фінансової підтримки Світового Банку.

 Завдання проекту:

 - розробити план заходів щодо удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Чернігівській області.

Результати впровадження проекту:

 * розроблено «Регіональний план  трансформації  інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи надання соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Чернігівській області»

 

 

Січень – червень 2015

Проект «Організація надання соціально-психологічної допомоги дітям та їх сім’ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції» впроваджувався  за фінансової підтримки Посольства Австралії в Республіці Польща. Проект  реалізовано  у співпраці з Міжнародним інститутом глибинної  психології.

Завдання проекту: 

- підготовка психологів сфери соціального захисту населення, освіти, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей для забезпечення соціально-психологічної допомоги дітям та їх сім’ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.  

Результати впровадження проекту:

* розроблено програми проведення тренінгів для психологів та соціальних працівників, які працюють з дітьми та їх сім’ями, переміщеними в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

 *розроблено практичне керівництво для психологів та соціальних працівників по роботі з переміщеними особами;                      * підготовлено 37 національних тренерів для проведення тренінгів для психологів та соціальних працівників Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування в регіонах України;

*проведено 31 регіональних семінарів для психологів та соціальних працівників Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування і закладів освіти,  підготовлено 703 спеціаліста.

 

Вересень – грудень 2015 року

Проект «Дослідження з оцінки потреб громад у соціальних послугах в Україні» за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Проект впроваджувався спільно з Громадською організацією «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»,

 Завдання:

- провести дослідження оцінки потреб громад у соціальних послугах в Чернігівській та  Черкаській областях.

За результатами впровадження проекту:

* проналізовано практичне застосування затвердженого Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах (наказ Мінсоцполітики №28 від 20.01.2014) та методичних рекомендацій ( Наказом Мінсоцполітики №648 від 15.10.2012) у Чернігівській та  Черкаській областях;

* підготовлено оновлений Порядок визначення потреб населення адміністративно територіальних одиниць у соціальних послугах;

* здійснено  тестування оновленого  Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах  у вибраних пілотних регіонах (1 регіон з адміністративно-територіальними одиницями, по 1-й адміністративно-територіальній одиниці кожного рівня)

 

Жовтень 2015 – листопад  2016 року

Проект «Впровадження підходу «кейс-менеджмент» у роботі з внутрішньо переміщеними особами в Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях»  за фінансової підтримки ПРООН в Україні та Уряду Японії.

Завдання проекту:

- забезпечення  комплексного  підходу у  вирішенні проблем  ВПО.

Результати впровадження проекту:

*сформовано команду кейс-менеджерів (85 осіб) для роботи в Донецькій області (30 осіб), Луганській області (20 осіб), Полтавській області (15 осіб), Харківській області (20 осіб).;

 

* забезпечено  підготовку КМ, з цією метою проведено два тренінги ( 3-денний та 2-денний) та супервізійні наради;

* обладнано робочі місця комп’ютерною та оргтехнікою, меблями;

* за 5 місяців  реалізації проекту 85 кейс-менеджери надали більше 15000 послуг  майже трьом тисячам осіб із числа ВПО, 562 кейси були завершені.

* здійснено апробацію методики  з кейс-менеджменту, яка була розроблена ПРООН та зібрано пропозиції щодо її вдосконалення.