11.04.2014 Лист-відповідь Міністерства фінансів України на запит громадськості.