02/06/2014 ряд громадських,благодійних українських та міжнародних організацій для забезпечення прав та найкращих інтересів дитини об'єдналися в Національну мережу за права дитини (UkrainianChildRightsNetwork) (надалі – Національна мережа) з метою забезпечення реалізації прав дитини відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини, запровадження міжнародних та європейських стандартів забезпечення прав дитини шляхом посилення впливу інститутів громадянського суспільства в розробці, реалізації та моніторингу державної політики у сфері забезпечення прав дитини та розвитку соціальних послуг для сімей з дітьми в Україні, укладено Меморандум. 

МЕМОРАНДУМ

про створення  Національної мережі за права дитини

 Усвідомлюючи важливість забезпечення прав кожної дитини в Україні, а особливо права на виховання у сім’ї чи сімейному середовищі,

 Беручи до уваги, що забезпечення прав та найкращих інтересів дитини  є першочерговим завдання державної політики,

 Визнаючи необхідність посилення координації зусиль та впливу громадянського суспільства на формування, реалізацію та моніторинг державної політики у сфері забезпечення прав дитини, захисту дитини та розвитку системи соціальних послуг для сімей та дітей в Україні,

 Громадські, благодійні українські та міжнародні організації, що підписалися нижче,  уклали цей Меморандум про створення Національної мережі за права дитини (Ukrainian Child Rights Network) (надалі – Національна мережа).

 Метою створення Національної мережі є забезпечення реалізації прав дитини відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини, запровадження міжнародних та європейських стандартів забезпечення прав дитини шляхом посилення впливу інститутів громадянсього суспільства в розробці, реалізації та моніторингу державної політики у сфері забезпечення прав дитини та розвитку соціальних послуг для сімей з дітьми в Україні.

 Принципами діяльності Національної мережі є найкращі інтереси дитини, рівноправність членів, самоврядування, відкритість, добровільність та підзвітність.  

 В процесі реалізації своєї мети Національна мережа виступає за:

§       розвиток дружнього для дитини суспільства;

§       сприяння духовному, психічному, соціальному та фізичному розвитку дітей;

§       захист дітей від виключення, дискримінації та насилля будь-якого виду;

§       соціальну справедливість для всіх дітей;

 

Першочерговими завдання є: 

  1. Лобіювання визнання пріоритетності прав дитини та запровадження механізму прийняття рішень, що ґрунтується на забезпеченні  найкращих інтересів дитини.
  2. Лобіювання та просування реформи системи соціальних послуг для запровадження на рівні громади базового, гарантованого державою пакету соціальних послуг для сімей і дітей в контексті реформи місцевого самоврядування та децетралізації.
  3. Розробка та лобіювання прийняття комплесної стратегії (Національного плану) деінституалізації послуг для дітей.
  4. Запровадження ефективної системи альтернативного догляду дітей відповідно до Керівних принципів ООН.
  1. Роздержавлення системи соціальних послуг для сімей і дітей та запровадження ефективного механізму соціального замовлення.
  2. Розробка системи національного моніторингу та оцінки виконання державних програм у сфері забезпечення прав дитини.
  3. Закріплення на законодавчому рівні кращих принципів та підходів участі дітей та отримувачів послуг у формуванні, реалізації та моніторингу державної політики.
  4. Проведення моніторингу виконання Конвенції ООН про права дитини  в Україні та підготовка Альтернативного звіту за період  2008-2016рр.

 

В ході діяльності Національна мережа:

§  сприяє відповідальним діям бізнес-структур та ЗМІ щодо дітей

§  співпрацює на національному та міжнародному рівнях з аналогічними організаціями та мережами, які сповідують схожі цілі

§  готує, видає та поширює інформаційні матеріали та публікації

§  консультує органи влади різного рівня та лобіює рішення, які враховують найкращі інтереси дитини.

У своїй діяльності Національна мережа керується Коонвенцією ООН про права дитини та  законодавством України. Національна мережа за права дитини є позапартійним та поза конфесійним утворенням.

 

 Організації, що підписали Меморандум

 Всеукраїнська громадська організація  “Ліга соціальних праціників України”

Директор                                                                                                   Олена Фесун     

 

Всеукраїнська благодійна організація  “Український фонд “Благополуччя дітей”

             Виконавчний директор                                                                         Тетяна Басюк

 

Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитяче Містечко”

            Національний директор                                                                   Андрій Чупріков

 

Міжнародна благодійна організація «Партнерство «Кожній дитині»

            Директор                                                                                         Василина Дибайло

 

Міжнародний благодійний фонд “Українська фундація громадського здоров’я”

Виконавчний директор                                                                Галина Скіпальська

 

Структурний осередок Німецько-Польсько-Українське Товариство в Україні

            Виконавчний директор                                                                     Андре Поддубни

 

Фонд Ріната Ахметова “Розвиток України”

 

            Директор                                                                                                  Анатолій Заболотний