Звернення до А.П.Яценюка

 

14 липня 2014 року​

 

Прем’єр-міністру України

п. Яценюку А. П.

 

Копія:

Міністру соціальної політики України

п. Денисовій Л. Л.

 

 

Шановний Арсенію Петровичу!

 

Благодійні, громадські українські та міжнародні організації, що об’єдналися в Національну мережу за права дитини, пріоритетом якої є запровадження міжнародних та європейських стандартів у сферірозвитку соціальних послуг для сімей з дітьми в Україніта забезпечення прав дитини, звертається до Вас з проханням розглянути та підтримати нашу пропозицію щодо призначення на посаду заступника Міністра з питань європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України Кузьмінського Володимира Олександровича.

 

Кузьмінський В.О. – кандидат економічних наук, понад 15 років є лідером у сфері захисту прав дітей та підтримки сімей з дітьми, реформування та розвитку системи соціальних послуг. Викликає довіру з боку потужних національних та міжнародних громадських організацій  його глибоке розуміння механізмів розвитку соціальної роботи в Україні, системи державного управління, особливостей співпраці між державними та громадськими секторами, необхідних кроків у напрямку європейської інтеграції та еволюційного реформування соціальної сфери.

 

За період 2005-2013рр., під керівництвом Володимира Олександровича, було реалізовано понад 40 проектів,в тому числі проекти Європейського Союзу в Україні, Таджикистані та Киргизстані, спрямованих нареформування та трансформацію системи соціальних послуг для вразливих категорій населення, удосконалення системи забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми, розробки та впровадження стандартів якості соціальних послуг, реалізації механізмів соціального замовлення, підвищення професійної компетентності  керівників та практиків соціальної сфери, запровадження інноваційних технологій та удосконалення системи прийняття рішень.

 

Науковий та практичний досвід викладено у 9 посібниках, автором чи співавтором, яких є Кузьмінський В.О. та знайшло відображення у законодавчих та нормативно-правових актах, що регулюють соціальну політику в Україні. Залучався до підготовки  «Альтернативного звіту «Про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини 2002-2008рр.» та у складі делегації України бувдолучений до його представлення на засіданні Комітету ООН із захисту прав дитини (м. Женева, 2009р.).

 

Завдяки високому рівню професіоналізму та обізнаності у тенденціях розвитку соціальних послуг як у країнах Європейського Союзу, так і на пострадянському просторі 

Кузьмінський В.О. останні  5 років активно залучався в якості міжнародного експерта до реалізації проектів Європейського Союзу, UNICEF, Світового банку. Вільно володіє української, російською та англійською мовами. Має досвід  виконання представницьких функцій на національному та міжнародному рівнях. Успішний керівник, в основу роботи якого, покладено стратегічне планування та ефективний менеджмент.

 

Враховуючи вищевикладене, Національна мережа за права дитини одностайно підтримує кандидатуру Кузьмінського В.О. на посаду заступника Міністра з питань європейської інтеграції як високопрофесійного, досвідченого фахівця рівень компетентності якого допоможе ефективно та результативно впроваджувати кращі стандарти та практики ЄС в соціальну сферу України.

 

 

Всеукраїнська громадська організація  “Ліга соціальних працівників України”

Директор ​​​​​​​​       Олена Фесун​

 

 

Всеукраїнська благодійна організація  “Український фонд “Благополуччя дітей”

​Виконавчий директор ​​​​​​     Тетяна Басюк

 

 

Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитяче Містечко”

​Національний директор ​​​​​​Андрій Чупріков

 

 

Міжнародна благодійна організація «Партнерство «Кожній дитині»

​Директор ​​​​​​​         Василина Дибайло

 

 

Міжнародний благодійний фонд “Українська фундація громадського здоров’я”

Виконавчий директор​​​​​       Галина Скіпальська

 

 

Благодійна організація «Надія і житло для дітей»

Виконавчий директор​​​​​           Галина Постолюк

 

 

Структурний осередок Німецько-Польсько-Українське Товариство в Україні

​Заступник виконавчого директора                            ​​Ніна Горидько