Інформаційний звіт 

про діяльність ВГО «Ліги соціальних працівників України» та регіональних осередків за 2012 рік.

 Шановні колеги!

           Мережа регіональних осередків Всеукраїнської громадської організації «Ліга соціальних працівників України» у 2012 налічувала 45 осередків, які мають юридичний статус, а саме: 1 республіканський, 24 обласних, 17 районних, 2 міських, 1 сільський та 84 осередки, які створені протокольно (без права юридичної особи), а саме: 27 міських, 52 районних та 5 районні у містах. Варто відмітити, що такими регіони, які активізували діяльність на місцях, є Донецький, Кіровоградський, Одеський, Рівненський, Тернопільський та Херсонський обласні осередки.


         Членами Ліги є  4708 осіб, що на 1008 особи більше ніж в 2009 році, із них жінок – 86% , чоловіків –  14%.


         Про підсумки діяльності у минулому році  ми можемо говорити на підставі інформації, яку ви надали на прохання виконавчої дирекції Ліги. Слід зазначити, що ми отримали оновлену інформацію про регіональні осередки та інформацію про роботу за звітній період (в довільній формі) і змогли її проаналізувати. Хочу усім Вам подякувати за своєчасне подання якісної інформації.

         Варто відмітити, що за звітній період змінились голови 3-х регіональних осередків, так на чолі Івано-Франківської області обрано Шегду Володимира Степановича, Черкаської області – Ченбай Інну Володимирівну та м. Києва – Пілявську Людмилу Олександрівну.

Діяльність регіональних осередків була направлена на роботу з різними  категоріями клієнтів, які потребують соціальної допомоги – діти-сироти, діти,  позбавлені батьківського піклування, діти та молодь з функціональними обмеженнями, сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах, лідери неурядових організацій (у тому числі ВІЛ-сервісних), волонтери тощо.

        

На початку своєї інформації я зупинюсь на діяльності регіональних осередків. 

       

          1. За чисельністю  членів регіональних осередків ( Діаграма)

          Найбільша кількість членів ВГО в Рівненський області  – 647 осіб, що на 335 осіб більше ніж в 2009 році; в Київській області – 552 осіб (що на 473 осіб більше ніж в 2009 році);  Харківській – 290 осіб (що на 44 осіб більше ніж в 2009 році); в Житомирській – 264 осіб (що на 28 осіб більше ніж в 2009 році); в Хмельницькій  – 256 осіб (станом на 2009); в Донецькій – 220 осіб (що на 66 осіб більше ніж в 2009 році) та в Одеській обл. – 220 осіб; в Тернопільській – 198 осіб (що на 61 особу більше ніж в 2009 році);.

           Найменшим  за чисельністю є Закарпатський обл.. осередок, в якому 21 особа, що на 18 осіб менше ніж в 2009 році.

          Змінилася ситуація щодо Львівського (41 особа) та Полтавського (32 особи) осередків, які в 2009 році  взагалі не надали інформації щодо чисельності. І це «плюс».

         Варто зазначити, що такі регіональні осередки як Волинський, Кіровоградський, Миколаївський, Хмельницький та Черкаський не надали уточненої інформації щодо чисельності свого осередку.

            2. Мають власні рахунки 24 регіональних осередки. До цього часу не відкриті рахунки в Запорізькій (що і було проблемою в 2009 році), в Дніпропетровській та Закарпатській областях в 2009 році тривала реєстрація регіональних осередків, але однак рахунки та і не було відкрито. Ситуацію змінено, в порівнянні з 2009 роком, в Луганській області, де відкрито рахунок.

            3. Важливою  складовою в роботі регіональних осередків є співпраця з ВГО ЛСПУ щодо відпрацювання певних моделей тощо з соціальних питань, які безпосередньо стосувалися кожного окремого регіону

           

       Так, висловлюємо слова вдячності регіональним осередкам та обласним ЦСССДМ за активну участь в реалізації проекту Ліги в 2012 році щодо удосконалення соціального супроводу вразливих сімей, а саме надано:

1. Пропозиції до розробки порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, це наступні регіони:

   - Волинський, Вінницький, Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Київський обласний, Львівський, Луганський, Миколаївський, Рівненський, Сумський, Тернопільський та Херсонський. 14 регіонів

 2. Оцінку існуючої схеми координації та взаємодії суб’єктів здійснення соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах, це наступні регіони:

   - Вінницький, Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Київський обласний, Луганський, Миколаївський, Рівненський, Тернопільський, Харківський, Черкаський та Севастопольський міський. 13 регіонів

 3. Інформацію про види соціальних послуг, що надавалися суб’єктами здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у СЖО, в процесі його здійснення, це наступні регіони:

   - Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, Запорізький, Луганський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький та Севастопольський міський. 10 регіонів

 4. Інформацію щодо отримання членами сімей, які перебували під соціальним супроводом Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальної допомоги, залучення  та участі їх у громадських роботах, це наступні регіони:

- Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, Запорізький, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький та Севастопольський міський. 9 регіонів

 5. Пропозиції до Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, це наступні регіони:

   - Дніпропетровський (додатково крім пілотних регіонів) 1 регіон

 6. Пропозиції щодо переліку нормативно-правових актів, що регламентують питання організації та здійснення соціального супроводу сімей в СЖО, до яких необхідно внести зміни, це наступні регіони:

- Дніпропетровський, Луганський, Хмельницький та Севастопольський міський. 4 регіони

 7. Пропозиції до проектів Загального Положення про центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді та Типової структури і штатів ЦСССДМ, це наступні регіони:

   - Донецький, Житомирський, Запорізький, Луганський, Сумський та Чернігівський. 6 регіонів

 8. Пропозиції до обрахування норм часу фахівця із соціальної роботи, який здійснює соціальний супровід  однієї сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах:

   - Новоград–Волинський ЦСССДМ (Житомирської обл.), Кіровогродський міський ЦСССДМ, Баштанський район Миколаївської області, це пілотні регіони проекту, які безпосередньо брали участь в розробці всіх пропозицій за проектом.

 Варто зазначити, що ВГО «Ліга соціальних працівників України» з весни 2012 року ввійшла до складу Громадської Ради Міністерства соціальної політики України та бере участь в роботі Комітету з питань формування і реалізації державної політики з питань сім’ї і дітей. Одним із завдань входження ЛСПУ до діяльності Громадської Ради є представлення позиції та інтересів як самої Ліги, так і всіх регіональних осередків. Зокрема, було підготовлено пропозиції та доповнення до Плану заходів з виконання Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року. Висловлюємо щиро подяку регіональним осередкам, які безпосередньо взяли участь в цій роботі, а саме:

   - Дніпропетровському, Житомирському, Запорізькому, Київському обласному,  Львівському, Рівненському, Сумському, Тернопільському, Харківському, Черкаському, Чернігівському та Севастопольському міському. 12 регіонів

 

           4. Також, іще однією складовою в роботі регіональних осередків є співпраця з  іншими організаціями: громадськими, комунальними, фондами тощо.

           У своїх звітах ряд регіональних осередків представили організації з якими вони співпрацюють по виконанню своїх статутних документів. Найбільш успішною робота в цьому напрямку проводилась осередками: Львівським (23 організації, що 7 організацій більше ніж у 2009 році), Запорізьким (15 організацій, що на 4 організації більше ніж в 2009 році), Житомирським (10 організацій, що на 2 організації більше ніж в 2009 році), Вінницьким та Чернігівським (по 7 організацій, що в порівнянні з 2009 роком не було такої співпраці).

            Щодо інших обласних організацій висвітлено спільну діяльність, яка була підкріплена фінансовими питаннями, реалізація спільних проектів. Тому, швидше за все співпраця цих осередків також підкріплюється співпрацею з іншими громадськими та благодійними організаціями, фондами, державними структурами в проведенні окремих заходах. Це також було зрозуміло із звітних матеріалів.

 

          5. Заходи.

      Осередки беруть активну участь у заходах, які проводяться на регіональному рівні. Зокрема, в реалізації власних проектів. Так за звітній період регіональними осередками здійснювалась наступна робота.

 

діяльність Кримського республіканського осередку ЛСПУ  у 2012 році

В 2012 році КРО «Ліги соціальних працівників України» завершилась реалізація проекту «Впровадження технологій соціальної роботи з кризовими сім’ями та дітьми» за підтримки Посольства Королівства Нідерладів.

Метою проекту було: підвищення якості надання послуг, отримання позитивних результатів у розв’язанні проблем сімей та дітей шляхом підготовки соціальних працівників до роботи з кризовими сім’ями та дітьми. Бюджет проекту: 79 500 грн.

Інших заходів та джерел фінансування в 2012 році не було.

 

діяльність Вінницького обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 

Перелік заходів, у яких брали участь представники регіонального осередку:

    ▪ участь у круглих столах з питань:

-   реалізації державної політики у сфері соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

попередження насильства в сім’ї;

протидії торгівлі людьми;

забезпечення безперешкодного доступу дітей та молоді з функціональними обмеженнями до об’єктів соціальної інфраструктури;

незалежного проживання людей з функціональними обмеження з підтримкою в громаді;

інклюзивної освіти;

здійснення профілактичної роботи серед вразливих груп населення;

розвитоку громадської активності молоді.

    ▪ участь у семінарі ««Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо протидії торгівлі людьми у Вінницькій області»;

    ▪ участь в прес-конференції членів Громадської ради при Вінницькій обласній раді.

 

Перелік громадських (інших) організацій, з якими співпрацював регіональний осередок:

            - Обласна громадська рада при Вінницькій обласній раді та голові облдержадміністрації;

            - ГО «Чоловіки проти насильства»;

            - ГО «Прогресивні жінки»;

            - обласний центр практичної психології та соціальної роботи;

            - Вінницький обласний громадський конгрес «Сталість»;

            - Благодійний фонд «Позитив»;

            - ВОГО "Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця».

 

Основні завдання  регіонального осередку  на  2013  рік :

    ▪ розвиток матеріально-технічної бази;

    ▪ активізація діяльності членів осередку у районах та містах Вінницької області;

    ▪ збільшення членства осередку;

    ▪ участь в конкурсах проектів громадських організацій оголошених облрадою та управліннями облдержадміністрації, міжнародними та національними донарами.

 

діяльність Донецького обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

У 2012 році ДОГО «ЛСПУ» проведено масштабну роботу щодо отримання та розподілу гуманітарної допомоги, яку було надано Міжнародною організацією IRL «Міжнародна допомога та розвитку, Інк.» (медичне обладнання для сільських та селищних лікарень, інвалідні візки для людей з функціональними обмеженнями, які стояли у черзі на отримання візків від управлінь соціального захисту, пакунки малюка для багатодітних, прийомних сімей та ДБСТ). Здійснювалось розповсюдження плакатів, буклетів, робота мобільного консультаційного пункту соціальної роботи.

 

діяльність Житомирського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 Протягом звітного періоду організація взяла участь у проведенні обласного конкурсу творчості для дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші», обласної профілактичної акції «Ехо», в організації та проведенні в області профілактичних заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та Всесвітнього дня боротьби з наркоманією, Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, Дня Матері, Міжнародного дня сім'ї, в організації та проведенні обласної акції «Моє квітуче Полісся».

У 2012 році соціальні працівники обласного осередку працювали з такими категоріями клієнтів, як сім'ї, діти та молодь, що перебувають у складних життєвих обставинах, члени прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, кандидати в прийомні батьки та батьки-вихователі, діти-сироти - випускники шкіл-інтернатів, неповнолітні та молодь, що повернулись з місць позбавлення волі, матері, що мають намір відмовитись від новонародженої дитини, наркозалежна молодь, ВІЛ-позитивні особи.

У своїй діяльності обласний осередок співпрацює з ГО «Перспектива», ГО «Обласна рада жінок», ГО «Волонтер», Житомирським обласним центром ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога», обласним соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обласним центром соціально-психологічної допомоги, обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом, обласним наркологічним диспансером, обласним протитуберкульозним диспансером, обласним, міськими, районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом 2012 року фінансово-господарська діяльність обласного осередку не здійснювалась. На балансі установи основних засобів та інших необхідних матеріальних активів не було.

 

діяльність Запорізького обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 Запорізька обласна організація ЛСПУ брала активну участь у роботі Запорізького обласного ЦСССМ і долучилась до наступних заходів.

Проведено профілактично-просвітницьку роботу в 2 оздоровчих таборах Запорізької області спільно з фахівцями організацій-партнерів – обласного центру здоров’я, БФ «Сподівання», Запорізького обласного благодійного фонду «Квітка життя», КУ «Центр СНІД» ЗОР. Було проведено 6 групових заходів, якими охоплено 164 особи.

Взято участь у проведені обласного конкурсу з пропаганди здорового способу життя «Обери життя», спільно з Запорізькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста. Конкурс організовано та проведено протягом квітня-травня 2012 року для підлітків-волонтерів області. Метою та завданнями конкурсу було пропаганда здорового, активного способу життя, формування у підлітків позитивної мотивації на збереження та поліпшення свого здоров’я, пошук та підтримка обдарованої, талановитої молоді, розвиток волонтерського руху, сприяння всебічному розвитку дитини, її самопізнанню та самовдосконаленню. З метою визнання праці волонтерів, проголошення публічної подяки за їх внесок у розв’язання соціальних проблем населення області, інформування громадськості  про результати та досягнення волонтерського руху в листопаді - грудні 2012 року в регіоні проводився обласний конкурс «Кращий волонтер року», який було приурочено до Міжнародного дня волонтера. Також, з 16 квітня по 12 травня 2012 року в Запорізькій області проходила благодійна акція «Серце до серця», до проведення акції було залучено 270 волонтерів, зусиллями яких було зібрано 63928, 77 грн.

Крім цього, за звітній період взято участь в організації та проведені низки широкомасштабних заходів, а саме:

- 14 лютого 2012 року з нагоди Дня Св. Валентина в проведені акції «Кохання важливе - захистіть його!» в Класичному приватному університеті м. Запоріжжя. Проведено тренінг для 15 студентів першого курсу спеціальності «соціологія» щодо репродуктивного здоров’я, формування гармонійних відносин між чоловіком та жінкою, відповідального ставлення до статевих відносин;

- 06 березня 2012 року в організації нагородження лауреатів обласного конкурсу «Господиня свого краю 2012». На урочистих зборах були присутні 70 видатних жінок міста Запоріжжя та Запорізької області. Відбулося вручення дипломів та квітів 29 видатним жінкам – переможцям конкурсу.  Іншим 88 учасницям були надіслані подяки;

- 06 квітня 2012 року в рамках проведення Всесвітнього дня здоров’я, в соціальній акції «Здоровим бути вигідно!» спільно з Обласним центром молоді, КУ «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» ЗОР;

- 12 травня 2012 року в акції до Дня сім`ї: «Сильна родина – міцна країна». Захід був широко висвітлений в обласних засобах масової інформації;

- 16 травня 2012 року до Всесвітнього Дня пам’яті померлих від СНІДу в проведені прес-конференції, на якій розглядались питання щодо становища ВІЛ/СНІД, щодо толерантного відношення до ВІЛ–позитивних людей, щодо важливості раннього діагностування інфекції тощо; в розстиланні номінального квілту з іменами, загиблих від СНІДу, запалюванні та викладанні свічок у вигляді символу-стрічки, розповсюдженні інформаційних матеріалів;

- 30 травня 2012 року спільно з обласною громадською організаціжю «Джерело радості» проведено соціальну акцію «День здоров’я» до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням. Акція проводилась з метою популяризації здорового способу життя та профілактики негативних явищ в підлітковому та молодіжному середовищі. Формування у свідомості громадян, особливо підлітків та молоді, негативного ставлення до вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин та тютюнопаління;

- 26 червня 2012 року спільно з міською громадською організацією «Місто без наркотиків», обласною громадською організацією «Джерело радості», ЗОО Товариства Червоного Хреста України проведено акцію до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиків та їх незаконним обігом під назвою «Ні наркотикам», охоплено близько  200 осіб;

- 01 червня 2012 року до Всесвітнього дня захисту дітей спільно з Обласним академічним театром юного глядача для 200 дітей пільгових категорій Запорізької області організовано благодійну виставу «Кошкин дом». Дітей зустрічали веселі клоуни з іграми та конкурсами. Всі дітлахи отримали цікаві та смачні сюрпризи;

- 21 вересня 2012 року у проведенні соціального заходу «Твори добро» в межах соціальної акції «Залишайся людиною» в рамках Міжнародної інформаційної кампанії «Я проти насилля!» спільно з Запорізьким обласним центром соціально-психологічної допомоги, КП «Запорізький обласний центр молоді», КУ «Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді», обласною студентської радою. Метою заходу – популяризація ненасильницької моделі поведінки та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі, привернення уваги громадськості до соціального аспекту проблеми сімейного насилля, формування в свідомості громадян негативного ставлення до насилля, інформування населення про державні та недержавні організації, які надають послуги з цього питання. Охоплено близько 200 осіб різних верств населення.

- 30 листопада 2012 року у проведенні акції солідарності з ВІЛ-позитивними людьми - «свічковій ході» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом спільно з державними та недержавними організаціями – партнерами. 1 грудня – участь у проведенні акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Червону стрічку носять не байдужі!».

- 19 грудня 2012 року до Дня Святого Миколая в Обласному академічному театрі юного глядача проведено благодійну виставу для 200-х дітей пільгових категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з функціональними обмеженнями, дітей з малозабезпечених, прийомних та багатодітних сімей), роздано новорічні подарунки; окремо передано подарунки для 140 дітей КЗ «Запорізький навчально-реабілітаційний центр – інтернат «Орієнтир» ЗОР; КЗ «Запорізький навчально-реабілітаційний центр –  інтернат» ЗОР.

 

Категорії  клієнтів, з якими працював регіональний осередок: волонтери; діти та молодь з функціональними обмеженнями; діти та молодь з девіантною поведінкою; діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей сиріт; сім’ї та  діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах; наркозалежна та ВІЛ інфікована молодь; сім’ї в складних життєвих обставинах; студентська молодь; учнівська молодь; громадські організації.

 

            Перелік громадських (інших) організацій, з якими співпрацював регіональний осередок:

- Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста;

- Запорізька громадська обласна організація « Щаслива дитина»;

- Запорізька громадська обласною організацією «Нова надія»;

- Запорізький обласний театр юного глядача;

- обласний центр патріотичного виховання молоді;

- центр реабілітації репродуктивної функції людини;

- обласний наркологічний диспансер;

- обласний центр здоров’я;

- обласна Клініка дружня до молоді;

- Благодійний фонд «Сподівання»;

- центр СНІД;

- громадська організація «Взаємодія»;

- реабілітаційний центр «Любов» благодійного фонду Наталії Потопаєвої;

- Благодійний фонд «Мазаль ТОВ»;

- громадська організація «Флоренс».

 

Бюджет регіонального осередку всього: 3000 грн.

    в тому числі:

    ▪  членські внески – 0

    ▪  проектні кошти – 1000 грн.

    ▪  інші джерела (вказати) –  2000 грн. (спонсорські кошти).

 

діяльність Закарпатського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 Заходи, які  проведені  ЗОО ЛСПУ в 2012 році, а саме проведено:

уроки арт-терапії для зниження агресії в дітей шкільного віку;

психологічну допомогу дітям, молоді та різним категоріям сімей;

семінар-тренінг «Підготовка до усвідомленого батьківства»;

акцію до дня Святого Миколая для дітей-сиріт;

роботу з людьми з особливими потребами;

брали участь разом з ЗОЦСССДМ у навчанні кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі;

забезпечено надання гуманітарної допомоги людям похилого віку, немічним людям, людям без постійного місця проживання;

спільно з Ужгородським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводили програму соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування для випускників Часлівецької спеціалізованої школи-інтернату;

разом з ЗОЦСССДМ взяли участь в організації та проведенні літнього табору для прийомних батьків та ДБСТ, який діяв як відпочинковий для дітей та навчальний для батьків;

взято участь у проведенні масових святкувань Державних свят України шляхом розповсюдження соціальної реклами.

 

діяльність Київського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 В 2012 році Київський обласний осередок брав участь в реалізації проектів:

- „Оцінка потенціалу випускників, спрямована на соціальну інтеграцію догляду випускників після їх виходу з інтернатних закладів” за фінансової підтримки МБФ „Друзі дітей Україна” – 43655 грн.;

- «Fair Play - Чесна Гра» для директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Київської області за фінансової підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ – 9800,00 грн.

 

діяльність Луганського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 В рамках звітного періоду Луганський осередок ЛСПУ, з листопада 2012 р. по червень 2013 р., в межах програми «Здоров’я жінок України» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Інституту досліджень і тренінгів ім. Джона Сноу реалізує проект «Щастя має бути бажаним», спрямований на поліпшення репродуктивного здоров'я  населення Луганської області як важливої складової забезпечення соціально-економічного потенціалу регіону.

    Завданням проекту було:

сприяння збереженню репродуктивного і психологічного здоров”я жінок та сімей Луганської області

надання інформаційних послуг з питань планування сім’ї молоді та сім’ям репродуктивного віку;

надання інформаційних, соціально-педагогічних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я та формування засад відповідального батьківства;

надання інформаційних послуг щодо використання сучасних, безпечних і ефективних методів контрацепції як альтернативи незапланованим вагітностям, абортам та соціально-небезпечним хворобам.

 В рамках проекту забезпечено наступні заходи:

проведено 30 інформаційно-просвітницьких, розважальних заходів для молоді на 5 територіях області (м. Кіровськ, м. Кремінна, м. Брянка, м. Краснодон та Старобільський р-н): до Міжнародного дня студента, до Міжнародного дня волонтера, До дня закоханих, до Міжнародного жіночого дня , до Всесвітнього дня здоров’я, в рамках Тижня планування сім’ї;

проведено просвітницькі тренінги із збереження репродуктивного здоров’я серед населення області;

розповсюджено інформаційно-просвітницькі матеріалів з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я жінок та сімей.

 Крім цього, протягом листопада 2012р. - травня  2013 р. представниками Луганського осередку ЛСПУ в рамках зазначеного проекту проведено:

5 тематичних дискотек «Здоров’я молоді – здоров’я нації», учасниками яких стало понад 1000 молодих людей;

5 фестиваль волонтерських загонів «Найбільше в світі щастя має бути бажаним», якими охоплено 1200 представників студентської та учнівської молоді;

5 тематичних заходів до Дня закоханих «Бережи любов», учасниками яких стали  біля  500 молодих пар;

5 інформаційно-розважальних конкурсних програм  до Міжнародного  жіночого дня 8 Березня «Здорова жінка – чарівна жінка», якими охоплено понад 1000 молодих осіб;

5 тематичних заходів в рамках Тижня планування сім'ї, якими охоплено понад 1200 осіб;

у містах Брянка, Краснодон, Кіровськ, Свердловськ, Стаханов та Біловодському, Кремінському, Лутугинському, Новоайдарському, Перевальському, Попаснянсько-му, Слов'яносербському, Ст-Луганському та Старобільському районах проведено 14 просвітницьких тренінгів із збереження репродуктивного здоров’я, в яких взяли участь 295 осіб – фахівців із соціальної роботи та волонтерів центрів СССДМ, соціальних педагогів, психологів навчальних закладів, студентської та учнівської молоді.

Бюджет проекту склав 39 000 грн., з них 14 584 грн. - на адміністрування проекту, 24 416 грн. – на організацію та проведення 30 заходів.

 

діяльність Львівського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

Перелік заходів проведених  регіональним  осередком за 2012 рік:

1. Організація екскурсій по замках Львівщини для дітей соціально незахищених категорій спільно з Львівським обласним відділенням МБФ «Допомога дітям Чорнобиля» (червень-вересень 2012 року);

2. Проведення спільно з Львівським обласним центром здоров’я інформаційно-навчальних семінарів з питань профілактики соціально небезпечних захворювань для працівників ЦСССДМ, служб у справах дітей, органів освіти, представників лікувально-профілактичних закладів (жовтень-листопад 2012 року, Перемишлянський, Жовківський райони, м. Львів, м. Дрогобич).

3. Розважально-мистецькі заходи з вручення подарунків для дітей соціально незахищених категорій в рамках акції «Від Миколая до Різдва)» з спільно з управління з питань сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації (грудень 2012 року).

Перелік проектів  реалізованих  у 2012році

Проект «Профілактика туберкульозу серед сімей та осіб Львівської області, які перебувають у складних життєвих обставинах» за фінансової підтримки 
БФ «Інтелектуальна перспектива».

Перелік громадських (інших) організацій, з якими співпрацює регіональний осередок

- Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;

- Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації;

- Департамент освіти і науки, сім’ї та молоді облдержадміністрації;

- Служба у справах дітей облдержадміністрації;

-- Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- Львівський  обласний наркологічного диспансер;

- Львівський обласний центр здоров’я;

- Львівський  обласний центр з профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД;

- Міжнародний фонд «Відродження»;

- Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Гармонія»;

- «Центр соціального партнерства та лобіювання» НУ «Києво-Могилянська академія»;

- Благодіний фонд «Інтелектуальна перспектива»;

-  «Школа соціальної роботи» НУ «Києво-Могилянська академія»;

 - Західноукраїнський центр «Жіночі Перспективи»;

- ГО «Інститут громадського лідерства»;

- СГО «Центр єднання європейської молоді «За спільне майбутнє»;

- ЛМГО «Дівочий клуб «ЮНКА»;

- Львівське обласне відділення МБФ «Допомога дітям Чорнобиля»;

- ГО «Інноваційний фонд»;

- Асоціації практикуючих психологів Львівської області;

- Західноукраїнський  медіа-центр «Нова журналістика»;

- Львівське Єпархіальне управління Української Автокефальної Православної церкви;

-  Комісії у справах мігрантів та молодіжна комісія Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької церкви.

Бюджет регіонального осередку всього: 37720, 00 грн.

    в тому числі:

    ▪  членські внески – 0;

    ▪  проектні кошти – 37720, 00 грн.

    ▪  інші джерела (вказати) – 0.

 

про діяльність Полтавського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

  За 2012 рік було реалізовано наступні соціальні  проекти:

«Гендерні студії» за фінансової підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта.

«Жити і пам'ятати. Осмислення жіночого досвіду у воєнний час» за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Взаєморозуміння і толерантність". Бюджет проекту 60 000 грн.

«Центр ґендерної освіти – шлях до ґендерно-чутливого ВНЗ» за підтримки  відділу у справах сім’ї молоді та спорту Полтавської ОДА. Бюджет проекту 28 900 грн.

 

діяльність Рівненського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 З метою адаптації дітей-сиріт та молодих людей з вадами здоров'я  щоквартально проводиться  обласний конкурс серед цих категорій дітей та молодих людей «Як живемо і вчимося – наші мрії».

Переможці конкурсу нагороджуються грамотами та цінними подарунками. Щороку до 16 переможців та призерів конкурсу серед дітей з вадами здоров'я оздоровлюються в МДЦ «Артек» під час профільної зміни «Повір у себе».

З 2005 року РОО ЛСПУ є співорганізатором обласної благодійної акції «Що приніс нам Святий Миколай». Щороку 500 дітей-сиріт, дітей  з вадами здоров'я та інших уразливих категорій з 16 районів області беруть участь в театралізованому дійстві та концертно-ігровій програмі до Дня Святого Миколая. В 2012 році РОО ЛСПУ залучив спонсорські кошти для придбання подарунків учасникам програми на суму 18 700 грн.

У 2012 році спільно з Рівненським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено акцію «Готуємо дітей до зими», в рамках якої допомагали дітям з малозабезпечених сімей одягом, взуттям, іншими теплими речами.

Всього протягом 2012 року Рівненським обласним осередком «Ліги соціальних працівників України» отримано благодійних та членських внесків на суму 51 526 гривень, в тому числі майном на суму 370 гривень.

           

діяльність Сумського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 Основна діяльність у 2012 році – реінтеграційна допомога постраждалим від торгівлі людьми на території Сумської області за сприяння Міжнародної організації з міграції.

Для виконання своїх статутних завдань Сумському осередку ЛСПУ передано в оренду приміщення, але для укладання договору оренди станом на сьогодні здійснюється пошук спонсорських коштів для оцінки майна та проведення косметичного ремонту офісу.

 

діяльність Тернопільського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 За звітній період Тернопільським обласним осередком проведено наступні заходи:

- з метою зміни поведінки молодих людей на більш безпечну щодо збереження власного здоров’я продовжувалось впровадження Інтерактивної гри “Маршрут Безпеки”. Це сучасний комунікативний інструмент з питань репродуктивного здоров’я та безпосередньо націлений на профілактику ВІЛ/СНІДу та ІПСШ та  поєднує ряд комунікаційних та тренінгових напрацювань з інтерактивними іграми в рамках мобільного заходу. Проект впроваджується за підтримки GIZ;

-  проведено прес-конференцію «Безпечне життя з Маршрутом Безпеки». Організаторами були: обласний осередок ЛСПУ, громадська організація "Центр духовної та психологічної підтримки "Джерела", Тернопільський міський центр соціальних служб для сім`ї дітей та молоді, Кременецький та Чортківський районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- взято участь у зустрічі громадськості 05.12.2012р. для вирішення соціальних питань в місті Тернополі;

- взято участь у науково-практичній конференції у м. Івано-Франківську “Практичне застосування права в освітній сфері”, що проводилась Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та БХФ “Солідарність” за кошти освітньої програми МФ “Відродження”;

- участь у організації та проведенні семінару «Сприяння в проходженні діагностики та доступу до діагностики, медичної допомоги для "груп ризику" та членів їх сімей» для громадських організацій, членів тернопільської обласної, міської та районної Координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, представників медичних та соціальних закладів м. Тернополя та Тернопільського району.

- співпраця з Тернопільською громадською організацією "Центр духовної та психологічної підтримки "Джерела" у впровадженні проекту «Турбуємось про своє здоров`я та здоров`я своїх близьких».

В рамках проекту проведено семінар із санітарно-освітньої роботи з профілактики  туберкульозу  для соціальних працівників обласного осередку, працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міської, районної та обласної СЕС, ТОО ТЧХ України, ТМГО «Джерела», обласного комунального центру профілактики і боротьби зі СНІД, дільничних інспекторів РВ УВС, спеціалістів обласного УВС та представників освіти.

Проведено прес-конференцію за результатами впровадження проекту «Турбуємось про своє здоров`я та здоров`я своїх близьких».

Крім цього, взято участь у Всеукраїнській зустрічі НУО в рамках проекту CONECTA «Посилення спроможності організацій, що надають послуги  секс-працівникам» у м. Львові, яка була організована Благодійним фондом TAMПEП, Всеукраїнською лігою «Легалайф» та благодійним фондом САЛЮС.

У 2012 році на рахунок обласного осередку кошти не надходили.

 

діяльність Харківського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 За звітній період обласним осередком взято участь у Всеукраїнській акції «Від серця до серця». Інших заходів та джерел фінансування  у 2012 році не було.

 

діяльність Херсонського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 2012 – 2013 роки обласним осередком ЛСПУ реалізується проект «Профілактика поширення ВІЛ – інфекції серед СІН Херсонської області» за фінансової підтримки МБФ «Альянс».

            В ході реалізації проекту досягнуто наступні показники.

            Забезпечено роботу ПОШів в 4-х районах області (550 клієнтів при плані 500), робрта на аут річ-маршрутах, тестування клієнтів мобільної амбулаторії і пере направлення їх за необхідністю в медичні заклади для консультацій і підтвердження діагнозу. Клієнти по запитам отримують шприци, презервативи, перев’язочні матеріали, спиртові салфетки, інформаційні-матеріали, консультації соціальних працівників і «вузько-профільних» спеціалістів. Організовано проведення тестувань швидкими тестами на ВІЛ ХПСШ. Клієнти брали участь в інформаційних зустрічах (24). Всі клієнти проекту були забезпечені мінімальним пакетом послуг.

            Для збільшення доступності послуг соціальних працівників проекту потенційним клієнтам із цільової групи в районах області були проведені зустрічі за круглим столом спільно з соціальними працівниками мережі ЦСССДМ і відділів соціального обслуговування церков.

            Водночас, співробітниками центрального офісу проекту проведено ряд заходів в рамках Всеукраїнської акції щодо підтримки людей хворих на гепатит.

            На день св. Миколая для пацієнтів дитячого відділення Херсонської області психіатричної лікарні проведена благодійна акція Новорічне свято з врученням подарунків – іграшок на суму 1800 грн.

            Трудності, які виникали в ході реалізації проекту були пов’язані з відсутністю забезпечення лубрикантами. В зимовий період ускладнювалась ситуація щодо прибуття клієнтів із сіл до районних центрів, де розміщені ПОШ.

            Здійснюються додаткові заходи, для покращення виконання проекту, а саме: сплановано роботу по встановленню в кожному із великих сіл контактних осіб для роботи їх волонтерами в проекті та залученню для забезпечення клієнтів роздатковими матеріалами.

            Також, варто відмітити, що за підсумками 2012 року кількість клієнтів перевищує індикатори, у зв’язку з чим виникає додаткове навантаження на соціальних працівників і виникає загроза у нестачі роздаткових матеріалів.

            Крім цього, представниками регіонального осередку отримано різні інформаційні матеріали від МБФ «Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в кількості 2575 примірників, з яких 1732 розповсюджено за звітній період.

 

діяльність Чернівецького обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 Обласна організація “Ліги соціальних працівників України” тісно співпрацювала та співпрацює з рядом державних установ, громадських організацій, засобами масової інформації. Протягом 2012 року брала безпосередню участь в підготовці і проведенні наступних заходів, зокрема:

організація роботи “Жіночої вечірньої гімназії” м. Чернівці;

науково-методичний семінар на базі кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича “Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери в Україні в контексті викликів ХХІ століття” (14.11.2012) за участю керівників департаментів соціального захисту, освіти, науки, молоді та спорту ОДА, інших державних та громадських організацій області;

організація роботи клубу “Паросток” для батьків, які виховують дітей з особливими потребами;

обласний ХХ-тий фестиваль творчості дітей з особливими потребами “Сузір’я надії”;

зустріч з стипендіатами обласного відділення Дитячого Фонду України;

благодійний концерт дитячих, студентських колективів “З вірою, надією, любов’ю” (збір коштів для підопічних обласного відділення Дитячого фонду України);

щомісячна акція “Подаруй дитині життя” (збір коштів на лікування онкохворих дітей);

бінаціональні семінари в Україні та Німеччині  в рамках проекту “Біографія та ідентифікація в соціальній роботі” (м. Чернівці, м. Фрайбург, листопад 2011 – вересень 2012); в рамках проекту “Сприяння процесам демократизації у суспільних інституціях України через використання медіації” (листопад 2012 – травень 2013) за фінансової підтримки DAAD.

 

Регіональним осередком у 2012 році реалізовано проект “Біографія та ідентифікація в соціальній роботі” спільно з факультетом педагогіки, психології та соціальної роботи та Католицьким університетом м. Фрайбург (Німеччина) за фінансової підтримки DAAD.

Крім цього, у 2012 році продовжується реалізація проекту “Сприяння процесам демократизації у суспільних інституціях України через використання медіації” спільно з факультетом педагогіки, психології та соціальної роботи та Католицьким університетом м. Фрайбург (Німеччина) за фінансової підтримки DAAD.

Категорії клієнтів, з якими працював регіональний осередок – молоді сім’ї, сім’ї, де виховуються діти з особливими потребами, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.

Соціальні групи населення, з якими працював регіональний осередок –  студентська молодь, сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Перелік громадських (інших) організацій, з якими співпрацював  регіональний осередок:        

- Обласне відділення Дитячого фонду України;

- Обласний благодійний фонд “Діти-інваліди”;

- Міжнародний фонд “Аквіла”;

- Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів “Віра, надія, любов” (на базі   Банченського монастиря);

- Обласний благодійний фонд “Нова сім’я”;

- Чернівецький міський благодійний фонд “Життя заради життя”

- Чернівецьке обласне громадське молодіжне об'єднання “Сучасник”

За звітній період бюджет регіонального осередку складав 0 грн. 

 

діяльність Чернігівського обласного осередку ЛСПУ  у 2012 році

 Протягом 2012 року обласним осередком проведені благодійні акції в обласному центрі соціально-психологічної допомоги, обласному центрі матері та дитини «Батьки і дитина разом», обласному соціальному гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Осередок тісно співпрацював з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, став співорганізатором конкурсу на кращого волонтера системи центрів СССДМ, VIII обласного конкурсу соціальної  реклами та VII обласного конкурсу «Два полюси дитинства».

         Члени обласного осередку взяли участь в: освітньому семінарі для директорів районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування щодо методів профілактичної роботи з підліткам із груп ризику; семінарі для спеціалістів  центрів щодо профілактики ВІЛ-інфекції та забезпечення соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; навчанні для фахівців із соціальної роботи; практикумі «Використання інноваційних технологій у соціальній роботі щодо формування у молоді відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я» з питань удосконалення соціального супроводу сімей у складних життєвих обставинах.

         Члени правління осередку взяли участь у проведенні круглого столу щодо вирішення проблем зайнятості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та у проведенні акції «16 днів протидії насильству».

 

діяльність Севастопольського міського осередку ЛСПУ  у 2012 році

          Перелік заходів проведених  регіональним осередком за звітній період:

- з грудня 2011 по березень 2012р. реалізовано проект «Забезпечення права дітей та молоді міста Інкермана на розвиток та дозвілля»;

- з 02 липня 2012р. розпочато реалізацію проекту «Підвищення захисту малозабезпечених категорій м. Інкерман шляхом забезпечення доступності до інформаційно-юридичних послуг та створення Центру правової інформації та консультацій» за підтримки МБФ «Відродження»;

- в січні 2012 р.,  Башкіною М. В. підготовлено та подано проект МБФ «Відродження» щодо розвитку соціального підприємництва, яка пройшла навчання в МБФ «Відродження» з питань розвитку соціального підприємництва;

- в січні 2012р., голова організації Новікова І.В., пройшла відбір та навчання на курсах з питань  організації соціального бізнесу, організованих та проведених Фондом соціально-економічного розвитку м. Севастополя  П. Лєбєдєва.

                       25 січня 2013 року було організовано та проведено загальні збори членів СО ВГО ЛСПУ, під час яких презентовано та обговорено звіт про діяльність за 2012 рік, відбулося затвердження плану роботи осередку на 2013 рік.

                   Регіональний осередок за звітній період співпрацював з Севастопольським МЦСССДМ,  Благодійним фондом «Ковчег» та Українським фондом «Благополуччя дітей».

 

Основні завдання регіонального осередку на 2013 рік

Участь в конкурсах проектів та реалізація підтриманих проектів;

Підтримка діяльності Севастопольського міського ЦСССДМ;

Взаємодія з НПО в наданні соціальної допомоги окремим категоріям населення.


 діяльність виконавчої дирекції ВГО «Ліга соціальних працівників України»

 З жовтня 2011 по травень 2012 року реалізовано проект “Знайти роботу кожному” в Сумській області за фінансового сприяння Міжнародного благодійного фонду «ДРУЗІ ДІТЕЙ УКРАЇНА». Основною метою проекту було поліпшення стану працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку та проживають у Сумській області. Загальний бюджет проекту: 50 тис. 116 грн. За результатами проекту були досягнуті наступні показники:

1. Проведено опитування з питань профорієнтації та працевлаштування:

серед спеціалістів, які працюють з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

серед випускників інтернатних закладів.

2. Проведено навчальні тренінги з питань профорієнтації:

для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сумської області;

випускників Штепівської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату Лебединського району Сумської області;

для дітей – сиріт, що проживають в Сумському обласному соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Підготовлено інформаційно-аналітичну довідку про стан працевлаштування випускників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Сумської області до підприємств різних форм власності.

 2012 - з квітня по грудень 2012 року ВГО «Ліга соціальних працівників України» в консорціумі з BMB MottMacDonald (Нідерланди) та в партнерстві з Міністерством соціальної політики України у рамках проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги» реалізовано проект щодо удосконалення соціального супроводу вразливих сімей в Україні, який фінансувався за рахунок позики Світового Банку. Метою проекту було досягнення значного підвищення ефективності системи соціальної допомоги України шляхом максимального спрощення процедури надання допомоги та більш адресного її спрямування.

 

В ході реалізації проекту досягнуто вирішення наступних завдань:

1. Розроблено прикладні моделі організації соціального супроводу для типових груп адміністративних одиниць :

- малих – Баштанський район Миколаївської області;

- середніх – м. Новоград-Волинськ Житомирської області;

- великих – Ленінський район у місті Кіровограді.

2. Проаналізовано існуючі механізми координації суб’єктів соціального супроводу вразливих сімей.

3. Здійснено аналіз можливостей місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування стосовно надання оплатних та/чи безоплатних робіт для активації отримувачів допомоги на ринку праці.

4. Проведено пілотування прикладних моделей у відібраних регіонах та оцінку  результатів пілотного впровадження моделей організації соціального супроводу.

5. Розроблено проекти нормативно-правових актів щодо застосування оплатних та /чи безоплатних робіт при наданні соціальної допомоги.

6. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження соціального супроводу вразливих сімей.

7. Підготовлено рекомендації щодо удосконалення збору оперативної інформації, відомчих і статистичних звітів щодо соціального супроводу вразливих сімей на всіх етапах його впровадження.

8. Розроблено план заходів щодо запровадження в Україні соціального супроводу вразливих сімей.

9. Надано професійні консультації щодо запровадження соціального супроводу вразливих сімей, спеціалістам центральних та регіональних органів праці та соціального захисту населення, соціальним партнерам; Надано консультації під час відрядження щодо впровадження розроблених прикладних моделей організації соціального супроводу вразливих сімей; Проведено заходи з роз’яснювальної роботи.

10. Підготовлено проекти нормативно-правових актів щодо запровадження соціального супроводу вразливих сімей.

11. Підготовлено Технічне завдання на автоматизацію соціального супроводу вразливих сімей.

12. Проведено круглий стіл з метою презентації механізмів активізації отримувачів допомоги на ринку праці.

13. Проведено семінар для спеціалістів центральних, регіональних органів праці та соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальних партнерів, представників ЗМІ (60 осіб).

 Реалізація проекту передбачала участь наступних регіонів для пілотування:

- м. Баштанська Миколаївської області;
- м. Кіровоград;
- м. Новоград-Волинський Житомирської області;
- м. Бровари Київської області;
- с.м.т. Решетилівка Полтавської області.

З більш детальними результатами реалізації проекту можна познайомитись на сторінках нашого науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3-4,  2012 стор. 172-260.

2012 – 2014 – за фінансової підтримки Європейської Комісії розпочато реалізацію проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною». Загальною метою проекту – створення умов для успішного повернення до роботи батьків і матерів після відпустки по догляду за дитиною.

З коротким описом проекту можна познайомитись на сторінках нашого науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3-4, 2012 стор. 167-171.

ВГО «Ліга соціальних працівників України» разом з Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова, Благодійною організацією «Фонд соціальної роботи» є співзасновником науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: теорія і практика» для спеціалістів системи центрів соціальних служб для молоді та навчальних закладів, що готують фахівців соціальної сфери. В зв’язку з виходом із складу співзасновників Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (ліквідованої відповідно до адміністративної реформи), сьогодні журнал видається, але одночасно здійснюється робота щодо його перереєстрації.

Після перереєстрації до складу співзасновників науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: теорія і практика» входитимуть: Міністерство соціальної політики України (під питанням), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та відповідальна особа – директор Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Фонд соціальної роботи» та Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України».

Журнал як друкований засіб масової інформації з 2004 року є виданням ВАК та введено до Переліку фахових видань у галузі соціальне забезпечення (науковий напрям – соціальна робота) та у галузі педагогіка (науковий напрям – соціальна педагогіка). Журнал виходить щоквартально, вже видано 37 випусків. Всі номери журналу були розглянуті та рекомендовані до друку вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2009 року – журнал розміщується на порталі наукової періодики України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Перед виконавчою дирекцією стоїть завдання підготовки матеріалів у кожен випуск журналу. Сьогодні ми не забезпечуємо чіткого виконання поставлених перед виконавчою дирекцією завдань, а саме ми не отримуємо матеріалів щодо досвіду роботи обласних осередків та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і це питання є одним із пріоритетних у 2013 році.

До публікацій можуть входити як наукові статті (кому це є необхідно), так і статті літературного, інформаційного характеру, матеріали з досвіду тощо.

         Варто відмітити громадські ініціативи ВГО «Ліги соціальних працівників України», які стосувалися підготовки або внесення змін та доповнень до ряду нормативно-правових актів спільно з Міністерством соціальної політики України, це:

1. Порядок розроблення державного стандарту соціальної послуги (Матриця), наказ Мінсоцполітики від 16.05.12 № 282.

2. Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, наказ Мінсоцполітики від 03.09.12 № 537.

3. Стратегія реформування системи надання соціальних послуг, розпорядження КМУ від 8.08.2012 № 556-р.

4. Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року,

Указ Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012 (за участі регіональних осередків).

5. Пропозиції до Закону України „Про охорону дитинства” з питань статусу «Мати-героїня».

6. Пропозиції щодо проведення експерименту в Миколаївській області по об’єдненню територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

7. Удосконалення нормативно-правової бази щодо соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

           Водночас, на запит комітетів Верховної Ради України, Мінсоцполітики та Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України ВГО «Ліга соціальних працівників України» проводила експертну та рецензійну діяльність.

            Зокрема, підготовлено рецензію на друк методичного посібника «Кейс-менеджмент: технологія індивідуального супроводу користувачів соціальних послуг» з досвіду реалізації проекту в Таджикистані.

             В травні 2013 року ВГО «Ліга соціальних працівників України» подала за пропозицією двох міжнародних організацій в Нідерландах (BMB/Euroconsult Mott MacDonald) та в Австрії (CEU Consulting GmbH) заявки на участь в якості національного партнеру в рамкових проектах Європейського Союзу.

 В цілому виконавча дирекція ВГО «Ліга соціальних працівників України» у звітний період забезпечувала виконання поставлених перед нами завдань і визначилась с планами на рік поточний. Розвитку організації, формуванню позитивного іміджу Ліги, можливо досягти тільки спільною та ефективною роботою виконавчої дирекції та регіональних осередків. Бажаю всім успіху в 2013 році, й в цілому.

 

                                          Дякую за увагу.